Readspeaker

Yhdyspintatyöskentelyyn ollaan tyytyväisimpiä perhekeskuksen ja opiskeluhuollon palveluissa

Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Pirkanmaan kuntien työntekijöiden kokemuksia heidän välisestä yhteistyöstään yhdyspintapalveluissa on kartoitettu ensimmäisen kyselyn avulla. Yli 150 vastaajaa arvioi ja perusteli kokemuksiaan yhteistyön onnistumisesta eri yhdyspintapalveluissa sekä antoi arvokasta palautetta yhteisen työn parantamiseksi.

Uutinen

Yhdyspintapalveluista perhekeskus, opiskeluhuolto, järjestöyhteistyö sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen saivat parhaimmat kokonaisarviot onnistumisesta. Yhteistyön onnistuminen koetaan heikoimmaksi palveluiden verkon toteutuksessa ja työllisyyden tukemisessa. Yhteistyön onnistumista tukee erityisesti valmis lainsäädäntö sekä yhteistyön rakenteet ja kulttuurit.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään yhdyspintapalveluissa tapahtuvan yhteistyön kehittämisessä. Alustavia tuloksia käsiteltiin jo 1.11.2023 Pirkanmaan hyvinvointialueen ja kuntien yhteisessä ylimmän johdon foorumissa. Tämän lisäksi hyvinvointialueen sisäinen yhdyspintatyöskentelyn ryhmä käsittelee tuloksia kokouksessaan marraskuun lopussa. Keväällä valmistuvassa pro gradu -tutkielmassa tehdään syväanalyysi kyselyn tuloksista.

Kysely toteutetaan vuosittain muutoksen seurannan mahdollistamiseksi. Tavoitteena on rakentaa kolmen vuoden aikana toimiva ja luottamukseen perustuva kuntayhteistyö sekä onnistua yhdyspintatyössä.