Readspeaker

Aluehallitus päättää maanantaina muun muassa sote-asemien, kiirevastaanottojen ja vuodeosastojen palveluverkosta

Aluehallitus tekee maanantaina 20.11. ensimmäisiä päätöksiä Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkosta. Esitykset ovat valmistuneet vastaanottotoiminnasta, kiirevastaanotoista ja vuodeosastoista sekä ikäihmisten palveluista.

Uutinen
Potilas ja lääkäri istuvat vastaanottohuoneessa ja katsovat toisiaan.

Nyt käsiteltäväksi tulevat esitykset ovat käyneet laajalla keskustelu- ja kommentointikierroksella. Näkemyksiä on kerätty sekä asukkailta että eri toimielimien edustajilta. Kannanottoja on saatu myös muun muassa kunnilta ja muilta yhteistyökumppaneilta. Eri ikäisille asukkaille on järjestetty kyselyjä sekä mahdollisuus palautteeseen ja keskusteluun asukastilaisuuksissa eri puolilla Pirkanmaata. Palaute on myös vaikuttanut nyt käsiteltäväksi tulevaan esitykseen.

Sote-kampuksia ja sote-asemia, lähiasemista päätetään myöhemmin

Aluehallitukselle tehdyn esityksen mukaan laajan palvelun kampusasemat sijaitsevat jatkossa Tampereen Hatanpäällä sekä Sastamalassa ja Valkeakoskella. Sote-asemia olisi jatkossa Akaassa, Hämeenkyrössä, Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Mänttä-Vilppulassa, Parkanossa, Pirkkalassa, Orivedellä, Virroilla, Ylöjärvellä sekä Tampereella Hervannassa, Lielahdessa, Linnainmaalla, Tammelakeskuksessa, Tesomalla ja Tipotiellä.

Yhteispäivystys jatkuisi edelleen Tays Keskussairaalassa Acutassa ja Tays Valkeakoskella. Valkeakosken päivystys ei sen sijaan olisi avoinna enää öisin ensi kesästä lähtien.

Päivystyksen lisäksi kiirevastaanottoa järjestettäisiin kolmella eri laajuudella. Laajin kiirevastaanotto sote- tai kampusasemilla arkisin ja viikonloppuisin olisi Hatanpäällä, Nokialla, Sastamalassa, Virroilla ja Ylöjärvellä. Suppeampi kiirevastaanotto toimisi arkisin sote-asemilla, joissa on myös vuodeosasto. Näitä olisi Hämeenkyrön, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Parkanon, Pirkkalan ja Oriveden sote-asemilla. Niillä sote-asemilla, joilla ei ole vuodeosastoja, toimisi kaikkein suppein kiirevastaanotto, jonne ensihoito ei jatkossa kuljettaisi potilaita. Nämä olisivat Akaan sekä Tampereella Hervannan, Lielahden, Linnainmaan, Tammelakeskuksen, Tesoman ja Tipotien sote-asemilla.

Lähiasemia koskeva valmistelu jatkuu. Lähiasemakonsepti, sen palveluvalikoima ja säilyvien asemien sijainnit päätetään viimeistään syksyyn 2024 mennessä, kun kaikki avopalveluiden, lasten, nuorten ja perheiden palveluiden sekä vammaispalveluiden (vammaissosiaalityö) kuulemiskierrokset on tehty ja niistä saadut palautteet on analysoitu,

Liikkuvien palveluiden pilotti käynnistyy vuoden 2024 alussa Kurussa, Luopioisissa ja Punkalaitumella. Pilotissa liikkuva palvelu korvaa nykyisen toiminnan valituissa pilottikohteissa. Liikkuvat palvelut tukeutuvat sote- ja lähiasemien toimintaan siten, että Kuru tukeutuu Ylöjärveen, Luopioinen Pälkäneeseen ja Punkalaidun Sastamalaan. Alueellisten ja kansallisten pilottien sekä digipalveluista saatavien kokemusten perusteella päätetään Pirkanmaalle soveltuvista, fyysiset palvelupisteet korvaavista muista palveluista viimeistään syksyllä 2024.

Palaute vaikutti vuodeosastojen suunnitteluun

Kuhmoisten ja Ikaalisten lähisairaaloiden vuodeosastoja esitetään lakkautettaviksi kesäkuun alkuun mennessä. Kuhmoisten toimintaa on tarkoitus siirtää Kangasalan lähisairaalaan ja Ikaalisten toimintaa Hämeenkyrön ja Ylöjärven akuuttiosastolle.

Rauhaniemen sairaalan toiminta lakkaisi huhtikuun loppuun mennessä. Toiminnot siirrettäisiin Tays Hatanpään sairaalasta vapautuvalle vuodeosastolle ja Lempäälän tyhjillään olevalle vuodeosastolle. Ruovedellä Keiturin Soten tuottama vuodeosasto esitetään lakkautettavaksi ja toiminta siirrettäväksi Virtain vuodeosaston yhteyteen heinäkuuhun mennessä.

Asukkailta ja toimielimiltä saadun palautteen perusteella Mänttä-Vilppulan vuodeosaston toimintaa esitetään jatkettavaksi nykyisellään vuoden 2030 loppuun saakka. Niin ikään Oriveden ja Pirkkalan vuodeosastojen toimintaa jatkettaisiin vuosille 2026–2027.

Tays Hatanpään infektio-osasto esitetään lakkautettavaksi ja toiminta jaettavaksi Tays Keskussairaalaan ja Tays Hatanpään muille osastoille. Lisäksi Tays Sastamalan sairaalan perustason kolmen vuodeosaston ja erikoissairaanhoidon osaston työnjakoa kehitetään.

Laki turvaa yhdenvertaisuuden

Hyvinvointialueen on lain mukaan järjestettävä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sisällöltään, laajuudeltaan ja laadultaan sellaisena kuin asiakkaiden tarve edellyttää. Palvelut on toteutettava yhdenvertaisesti, yhteen sovitettuina palvelukokonaisuuksina sekä hyvinvointialueen väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä asiakkaita.

Palvelujärjestelmän uudistamiselle on Pirkanmaalla kuitenkin selvä tarve. Toimipistemuutosten rinnalla käyttöön otetaan muun muassa liikkuvia palveluja ja digipalveluja.

- Nykyinen taloustilanne ja lähivuosien väestörakenteen muutokset vaativat ripeitä uudistuksia, jotta ne alkavat vaikuttaa riittävän nopeasti. Ohjaavat ministeriöt edellyttävät meiltä määrätietoista uudistusten toimeenpanoa, jotta talous ja palvelurakenne saadaan kestävälle pohjalle, sanoo hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola.

Talouden tasapainottamiseksi ja palveluverkon uudistamiseksi hyvinvointialueella on käyty yhteistoimintaneuvottelut, joiden tulosta käsitellään niin ikään 20.11. aluehallituksen kokouksessa. Yhteistoimintaneuvottelujen esityksestä on julkaistu erillinen tiedote: Pirkanmaan hyvinvointialue esittää suurimpia säästöjä ensisijaisesti ostopalveluista, henkilöstöstä ja palveluverkosta