Murupolku

Valikkonäyttö

Järjestöyhteistyöryhmä

Järjestöyhteistyöryhmä

Järjestöyhteistyöryhmä

Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestöyhteistyöryhmä toimii yhteistyötahona järjestöjen ja julkishallinnon organisaatioiden välillä. Yhteistyöryhmän tehtävänä on vahvistaa yhteistyötä niin hyvinvointialueen ja järjestöjen välillä kuin Pirkanmaan järjestöjen kesken. Lisäksi tehtävänä on tuoda järjestökentän viesti ja osaaminen Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia- ja ohjelmatyöhön sekä palveluiden kehittämiseen. Ryhmän valmistelua on tehty Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Artteli-kumppanuusyhdistys ry:n yhteistyöllä. Hakuaika järjestöyhteistyöryhmän edustajaksi oli 5.10.-17.11.2023.

Järjestöyhteistyöryhmän rakenne ja aikataulut

Järjestökategoriat

 • Asukas- ja kylätoiminta
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • Ihmisoikeudet
 • Ikäihmiset
 • Järjestöagentit
 • Kriisi- ja väkivaltatyö
 • Liikunta
 • Mielenterveystyö
 • Monikulttuurisuus
 • Nuoriso
 • Omais- ja läheistyö
 • Perhetyö
 • Potilastoiminta
 • Päihdetyö
 • Taide ja kulttuuri
 • Turvallisuus ja varautuminen
 • Työ- ja toimintakyky
 • Vammaiset
 • Vanhustyö

Järjestöyhteistyöryhmä koostuu 19 järjestökategorian varsinaisista edustajista sekä puheoikeudellisista edustajista, jotka koostuvat hyvinvointialueen edustajista, kaupunkien ja kuntien hyvinvointikoordinaattoreista sekä seurakunnan edustajista. Sihteeriys ja kokousten valmistelu toteutetaan Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Artteli-kumppanuusyhdistys ry:n kesken.

Yhteistyöryhmään valitaan kaikista 19 järjestökategoriasta kaksi jäsentä, joista toinen valitaan varsinaiseksi jäseneksi ja toinen varajäseneksi. Jäsenet toimivat valtuustokauden loppuun vuoteen 2025 saakka.

Järjestöyhteistyöryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Työryhmässä työskentelystä ei makseta kokouspalkkioita tai kulukorvauksia.

​Järjestäytymiskokous on 19.12.2023 kello 14-16.

Järjestöyhteistyöryhmän tehtävät

Järjestöyhteistyöryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä niin hyvinvointialueen ja järjestöjen välillä kuin Pirkanmaan järjestöjen kesken. Tarkoituksena on tuoda järjestöjen osallistujien ääni esille päätöksenteossa. Tärkeänä tehtävänä on vaikuttavuustiedon kerääminen ja vaikuttaminen päätöksentekoon.

Järjestöyhteistyöryhmän alustavia tehtäviä ensimmäiselle kaudelle​

Yhteistyöryhmä tulee laatimaan toimintaohjeen työskentelystään, Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestöstrategian sekä järjestöyhteistyön asiakirjan. Lisäksi hyvinvointialueelle on suunnitteilla avustustoimintaan liittyviä uudistuksia, johon järjestöyhteistyöryhmällä on mahdollisuus vaikuttaa.

Lisätietoja

Iiris Aholainen, järjestöyhteistyöryhmän koordinaattori
Puhelin 044 711 5912, iiris.aholainen@artteli.fi
Artteli-Kumppanuusyhdistys

Johanna Sola, suunnittelupäällkkö
Puhelin 040 778 9599, johanna.sola@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue, integraation toimialue, jatkuvan kehittämisen vastuuyksikkö