Readspeaker

Valikkonäyttö

Lastenpsykiatria

Lastenpsykiatria

Pirha 2.0 PTV Palvelu Widget

Tutkimme ja hoidamme erityisosaamista vaativia. alle 13-vuotiaiden lasten mielenterveyden häiriöitä Tays Keskussairaalassa ja Tays Sastamalassa. Ne voivat olla lapsen psyykkiseen kehitykseen, käyttäytymiseen, tunne-elämän säätelyyn tai perheen kuormittuneisuuteen liittyviä.

Näitä voivat olla esimerkiksi:

 • vaikea-asteinen ylivilkkaus- ja tarkkaavuushäiriö
 • laaja-alainen kehityshäiriö, kuten lapsuusiän autismi tai Aspergerin oireyhtymä
 • monimuotoinen kehityshäiriö tai näiden häiriöiden yhdistelmiä
 • tunne-elämän tai käyttäytymisen häiriö tai näiden yhdistelmä
 • traumaattisten kokemusten aiheuttama vakava stressihäiriö
 • lapsen kehitystä kuormittava perhetilanne
 • vaikeita tunteiden, käyttäytymisen, vuorovaikutuksen tai fysiologisen säätelyn häiriön oireita
 • masennus, ahdistuneisuushäiriö, itsetuhoinen oireilu
 • käytöshäiriöt, tuhriminen
 • syömishäiriöt
 • psykoottinen oireilu.

Lastenpsykiatriassa autamme myös poliisia lapsiin kohdistuvien rikosepäilyjen selvittelyssä.

Lastenpsykiatriseen tutkimusjaksoon sisältyy lapsenne yksilöllisen psyykkisen voinnin ja toimintakyvyn arvio sekä vanhempien tai muiden lähiverkostoon kuuluvien aikuisten haastattelut. Lisäksi teemme yhteistyötä perheenne muun verkoston, kuten sosiaalitoimen ja koulun kanssa. Tutkimusjakson jälkeen sovimme yhteistyössä tarvittavasta jatkohoidosta ja kuntoutuksesta.

Lastenpsykiatrinen hoito voi toteutua joko avohoidossa tai osastolla.

Ensisijaisesti pyrimme hoitamaan lapsia ja heidän perheitään avohoidossa. Hoito voi sisältää joko lapsen yksilöllisiä käyntejä, käyntejä yhdessä vanhempien kanssa tai ryhmämuotoisia hoitokäyntejä.

Osastohoito on tarpeen silloin, kun halutaan tehostetusti hoitaa lasta ja auttaa häntä hallitsemaan hänelle tai ympäristölle hankalia oireita, tai kun avohoitokäynnit eivät riitä helpottamaan lapsen ja perheen tilannetta.

Kiireellistä tai päivystyksellistä lastenpsykiatrista hoitoa voidaan tarvita akuuteissa kriisitilanteissa, joissa lapsen psyykkinen oireilu aiheuttaa hänelle tai ympäristölle välitöntä vaaraa esimerkiksi itsetuhoisten tai psykoottisten oikeiden vuoksi.

Taysin lastenpsykiatrialla on kehitetty lapsen ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden hoitomalli, jota ei ole muualla käytössä. Vanhemmille tarjoamme vanhemmuuden taitoja kehittäviä ryhmähoitoja ja lapsille tunne-elämän ja käytöksen hallintaa kehittäviä ryhmähoitoja.

Toimi näin

Lapsi kutsutaan hoitoon tai tutkimuksiin lääkärin tekemän lähetteen perusteella. Perhe saa tarkemmat ohjeet kutsun yhteydessä.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Hoidamme alle 13-vuotiaita lapsia. Hoitoon pääsemiseksi lapselle tarvitaan lääkärin lähete. Sen voi saada terveyskeskuksesta, yksityiseltä lääkäriltä tai sairaalan poliklinikalta.

13-17-vuotiaita lasten hoito tapahtuu Taysin nuorisopsykiatrialla.

Maksaako palvelu?

Palvelu on maksuton.

Alle 18-vuotiaalle käynnit poliklinikalla tai poliklinikan etävastaanotolla ovat maksuttomia.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta peritään maksu. Peruutus pitää tehdä vähintään 24 tuntia ennen varsinaista vastaanottoaikaa.

Pirha 2.0 PTV Joustava Asiointikanava Widget

Soita

Lastenpsykiatrian alkuarviointiyksikön puhelinasiointi potilaille ja heidän perheilleen. Yksikkö sijaitsee Tays Keskussairalaassa.

Puhelinnumerot
0331166715 Asiakaspalvelusihteeri
0331164350 Faksi

Tays Keskussairaalan lastenpsykiatrian avohoidon yksikön puhelinasiointi potilaille ja heidän perheilleen.

Puhelinnumerot
0331167975 Osastonsihteeri
0331166715 Osastonsihteeri

Tays Sastamalan lastenpsykiatrian aluepoliklinikan puhelinasiointi potilaille ja heidän perheilleen.

Puhelinnumerot
0503494838 Sairaanhoitaja
0331162475 Osastonsihteeri
0444729476 Osastonsihteeri

Voit olla yhteydessä lastentautien kuntoutusohjaajiin puhelimitse. Yhteydenottaja voi olla myös läheisesi, terveys- ja sosiaalitoimen tai kuntoutuksen parissa toimiva työntekijä. Lähetettä ei tarvita.

Kuntoutusohjaajien toimistot sijaitsevat Tays Keskussairaalan alueella. Näet tarkemmat sijainnit alla.

Neurologisesti sairaat tai vammaiset ja reumaa sairastavat lapset

Toimisto:

Tays Keskussairaala

Lastentautien vastuualue, A-rakennus, 1. kerros

Lasten kipupoliklinikan potilaat ja lastenneurologian potilaat, joilla on kehitysviivästymä tai -vammaisuus

Toimisto:

Tays Keskussairaala

Lastentautien vastuualue, A-rakennus, 1. kerros

Alle 18-vuotiaat syöpää ja sydänsairauksia sairastavat lapset

Toimisto:

Tays Keskussairaala

Lastentautien vastuualue, A-rakennus, 1. kerros

Alle 16-vuotiaat pitkäaikaissairaat lapset, joilla on diabetes, suolistosairaus, munuaistauti, hengityssairaus tai allergia

Toimisto:

Tays Keskussairaala

Lastentautien vastuualue, A-rakennus, 1. kerros

Alle 13-vuotiaat lastenpsykiatrian potilaat

Toimisto:

Tays Keskussairaala

Lastenpsykiatria, Q-rakennus, 1. kerros

Puhelinnumerot
0331165198 Neurologisesti sairaat tai vammaiset ja reumaa sairastavat lapset
044729988 Lastenkipupoliklinikan potilaat ja lastenneurologian potilaat, joilla on kehitysviivästymä- tai -vammaisuus
0331165541 Alle 18-vuotiaat syöpää ja sydänsairauksia sairastavat lapset
0505504492 Alle 16-vuotiaat pitkäaikaissairaat lapset, joilla on diabetes, suolistosairaus, munuaistauti, hengityssairaus tai allergia
0503124537 Alle 13-vuotiaat lastenpsykiatrian potilaat

Lasten neuropsykiatrian yksikön puhelinasiointi potilaille ja heidän perheilleen. Yksikkö sijaitsee Tays Keskussairaalassa.

Puhelinnumerot
0444729338 Potilastiedustelut
0331166715 Potilastiedustelut
0444729338 Osastonsihteeri
0331166715 Osastonsihteeri
0331164350 Faksi

Jokaiselle osastolle ja poliklinikalle on nimetty sosiaalityöntekijä, joka on tavoitettavissa arkipäivisin virka-aikana. Sosiaalityöntekijään voit ottaa yhteyttä itse, läheisesi tai sinua hoitava henkilökunta.

Puhelinnumerot
0503065489 Vastaava sosiaalityöntekijä
0444729633 Lastenpsykiatrian osasto- ja akuuttihoidon yksikkö (L-rakennus)
0504129115 Lastenpsykiatrian osasto- ja akuuttihoidon yksikkö (Q-rakennus)
0503065489 Lastenpsykiatrian osasto- ja akuuttihoidon yksikkö (Q-rakennus)
0504129003 Lastenpsykiatrian alkuarviointiyksikkö
0504674716 Lastenpsykiatrian avohoidon yksikkö
0504128889 Lastenpsykiatrian avohoidon yksikkö
0444728343 Lasten neuropsykiatrian yksikkö
0503795090 Lasten neuropsykiatrian yksikkö
0504140618 Perhe- ja pikkulapsipsykiatrian yksikkö
0504335857 Tays Sastamala, lastenpsykiatrian aluepoliklinikka

Jokaiselle osastolle ja poliklinikalle on nimetty sosiaalityöntekijä, joka on tavoitettavissa arkipäivisin virka-aikana. Sosiaalityöntekijään voit ottaa yhteyttä itse, läheisesi tai sinua hoitava henkilökunta.

Puhelinnumerot
0504335857 Lastenpsykiatrian aluepoliklinikka, Tays Sastamala
0505241093 Psykiatrian poliklinikka, Tays Sastamala
0469229435 Psykiatrian osastot SAP1 / viikko-osasto SAPV
0405054611 Somatiikka, kuntoutumisosasto ja sisätautiosastohoito ja poliklinikat, Tays Sastamala

Tays Keskussairaalan perhe- ja pikkulapsipsykiatrian yksikön puhelinasiointi potilaille ja heidän perheilleen.

Puhelinnumerot
0331166715 Osastonsihteeri
0444729339 Osastonsihteeri
0331164350 Faksi

Voit olla yhteydessä Taysin lastenpsykiatrialle nimettyyn ravitsemusterapeuttiin puhelimitse.

Puhelinnumerot
0331165749 Syömishäiriöpotilaat
0331165955 Syömishäiriöpotilaat

Lastenpsykiatrian osasto- ja akuuttihoidon yksikön puhelinasiointi potilaille ja heidän perheilleen. Yksikkö sijaitsee Tays Keskussairalaassa.

Puhelinnumerot
0331166715 Sairaanhoitaja

Katso toimipisteet

Lastenpsykiatrian avohoidon yksikkö, Tays Keskussairaala

Käyntiosoite:
Lääkärintie 10, 33520 TAMPERE -

Tays Keskussairaala, Q-rakennus, 1. kerros


Postiosoite:
PL 2000, 33521 TAMPERE -

Lastenpsykiatrian avohoidon yksikkö


Puhelinnumerot

0331167975

Osastonsihteeri

Lastenpsykiatrian aluepoliklinikka, Tays Sastamala

Käyntiosoite:
Itsenäisyydentie 2 B, 38200 SASTAMALA -

Tays Sastamala, Pursi-rakennus, 2. kerros


Postiosoite:
PL 64, 38201 SASTAMALA -

Lastenpsykiatrian aluepoliklinikka


Puhelinnumerot

0331162475

Osastonsihteeri

Perhe- ja pikkulapsipsykiatrian yksikkö, Tays Keskussairaala

Käyntiosoite:
Lääkärintie 10, 33520 TAMPERE -

Tays Keskussairaala, Q-rakennus, 1. kerros


Postiosoite:
PL 2000, 33521 TAMPERE -

Perhe- ja pikkulapsipsykiatrian yksikkö


Puhelinnumerot

0331166715

Osastonsihteeri

Lastenpsykiatrian osasto- ja akuuttihoidon yksikkö, Tays Keskussairaala

Käyntiosoite:
Elämänaukio 2, 33520 TAMPERE -

Tays Keskussairaala, Q-rakennus, 1. kerros ja L-rakennus, 3. kerros


Postiosoite:
PL 2000, 33521 TAMPERE -

Lastenpsykiatrian osasto- ja akuuttihoidon yksikkö


Puhelinnumerot

0331166715

Sairaanhoitaja

Lasten neuropsykiatrian yksikkö, Tays Keskussairaala

Käyntiosoite:
Lääkärintie 10, 33520 TAMPERE -

Tays Keskussairaala, Q-rakennus, 1. kerros


Postiosoite:
PL 2000, 33521 TAMPERE -

Lasten neuropsykiatrian yksikkö


Puhelinnumerot

0444729338

Osastonsihteeri

Lastenpsykiatrian alkuarviointiyksikkö, Tays Keskussairaala

Käyntiosoite:
Lääkärintie 10, 33520 TAMPERE -

Tays Keskussairaala, Q-rakennus


Postiosoite:
PL 2000, 33521 TAMPERE -

Lastenpsykiatrian alkuarviointiyksikkö


Puhelinnumerot

0331166715

Asiakaspalvelusihteeri

Tuloksia ei löytynyt.

Tuloksia ei löytynyt.

Lastenpsykiatria - sinua saattaisivat kiinnostaa

Lastenpsykiatria - muualla verkossa

Muualla verkossa

Lastenpsykiatria - ammattilaiselle