Readspeaker

Valikkonäyttö

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus

Pirha 2.0 PTV Palvelu Widget

Kuntoutusohjauksessa sinä ja läheisesi saatte ohjausta ja neuvoa sairastumiseesi tai vammautumiseesi liittyvissä kuntoutus- ja palvelujärjestelmän asioissa. Lähtökohtana on aina toimintakykysi omassa elinympäristössäsi. Kuntoutusohjaajan asiantuntemuksesta hyödyt erityisesti silloin, kun olet vastavammautunut, -sairastunut tai vaikeavammainen henkilö sekä tilanteissa, joissa sairaus tai vamma aiheuttaa ongelmia toiminta- tai työkyvyssäsi.

Sinä tai läheisesi voitte ottaa suoraan yhteyttä erikoissairaanhoidon kuntoutusohjaajaan, mikäli sinulla on esimerkiksi aistivamma, kommunikaatio-ongelmia, neurologinen tai harvinainen sairaus sekä tilanteissa, joissa tarvitset moniammatillista ja monialaista asiantuntemusta. Yhteydenottaja voi olla myös luvallasi terveys- ja sosiaalitoimen tai kuntoutuksen parissa toimiva työntekijä, johon sinulla on hoitokontakti. Yhteydenotto tapahtuu puhelimitse. Kuntoutusohjaukseen ei tarvita lähetettä ja se on sinulle maksutonta. Kuntoutusohjaajat järjestävät ensitietotilaisuuksia eri sairaus- ja vammaryhmille.

Kun oma tai perheesi tilanne vaatii monitahoista koordinointia ja yhteyshenkilöä, kuntoutusohjaaja voi toimia yhdyshenkilönäsi sairaalan ja kodin, työpaikan, koulun, päivähoidon sekä muiden hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien tahojen ja viranomaisten välillä.

Voit hyötyä kuntoutusohjauksesta, jos sinulla on esimerkiksi:

- Tarve ammatilliselle kuntoutukselle

- Aivovamma, aivoverenkiertohäiriö, ALS, epilepsia, MS-tauti, Parkinsonin tauti, selkäydinvamma

- Harvinainen neurologinen sairaus

- Allergia, hengityssairaudet, ihotaudit

- Kehitysvamma

- Kuulo-näkövamma, kuulovamma, näkövamma

- Reuma, syöpä- tai sydänsairaus

- Olet monisairas

Kuntoutusohjauksen lapsiasiakkaiden sairauksia ja tilanteita voivat olla esimerkiksi:

- Elinsiirto

- Kehitysvammat, kuulovammat, kielelliset erityisvaikeudet, neurologiset sairaudet tai vammat, näkövammat

- Pitkäaikaissairaudet, kuten astma, allergia, diabetes, reuma ja ihotauti

- Lastenpsykiatrinen hoito

- Veri- ja syöpätaudit ja sydänsairaudet.

Toimi näin

Sinä tai sinun läheisesi voi ottaa yhteyttä kuntoutusohjaajaan. Yhteydenottaja voi olla myös terveys- ja sosiaalitoimen tai kuntoutuksen parissa toimiva työntekijä. Lähetettä ei tarvita. Yhteydenotto tapahtuu puhelimitse.

Maksaako palvelu?

Palvelu on maksuton.

Pirha 2.0 PTV Kuntavalinta Widget

Hae paikkakunnan mukaan

Pirha 2.0 PTV Joustava Asiointikanava Widget

Soita

Kun valitset paikkakunnan, saat esiin etsimäsi puhelinnumerot.

Geriatrian poliklinikan kautta saatavat fysioterapeutin ja kuntohoitajan palvelut on tarkoitettu ikääntyneille kuntalaisille, joiden terveydentila, toimintakyky tai elämäntilanne vaativat laaja-alaista arviointia.

Fysioterapeutit ja kuntohoitajat toimivat geriatrian poliklinikan moniammatillisen työryhmän jäseninä, toteuttaen fyysisen toimintakyvyn arviointia ja ohjausta, kotikuntoutusta sekä ryhmämuotoista terapeuttista harjoittelua. Arviointi- ja ohjauskäynnit toteutetaan asiakkaan kotiympäristössä.

Puhelinnumerot
0401334805 Geriatrian poliklinikan fysioterapeutti/ Ylöjärven terveyskeskus
0417311040 Geriatrian poliklinikan fysioterapeutti/ Ylöjärven terveyskeskus
0504371403 Kuntohoitaja/ Ylöjärven terveyskeskus
0444860732 Kuntohoitaja/ Viljakkalan terveyspiste
0444225942 Fysioterapeutti/ Kurun terveysasema

Kuntoutuksen ohjaaja tukee kuntoutujaa hänen kuntoutumisensa eri vaiheissa ja ohjaa terveydenhuollon, sosiaalityön sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmiin. Kuntoutuksen ohjaaja

  • arvioi kuntoutujan toimintakykyä ja kokonaistilannetta, apuväline- ja esteettömyysratkaisut huomioiden
  • tiedottaa kuntoutusjärjestelmän mahdollisuuksista ja -palveluista
  • avustaa tarvittaessa lomakkeiden ja hakemusten täyttämisessä
  • ohjaa kuntoutujaa kuntoutus- ja tukipalveluiden hakemiseen liittyvissä asioissa
  • toimii kuntoutujan tukena hänen kuntoutumispolullaan yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa

Kuntoutuja tai läheinen voi ottaa yhteyttä ilman lähetettä kuntoutuksen ohjaajaan. Kuntoutuksen ohjauksen käynnistämisestä voi tehdä aloitteen kuntoutujan hoidosta- ja kuntoutuksesta vastaava taho ottamalla yhteyttä kuntoutuksen ohjaajaan.

Kuntoutuksen ohjaus on maksutonta.

Puhelinnumerot
0505355096 Kuntoutuksen ohjaaja

Kutsun saaneet tai jo hoitosuhteessa olevat voivat olla yhteydessä korva- ja suusairauksien hoidon kuntoutusohjaajiin verkko- tai puhelinasioinnin kautta.

Kuntoutusohjaajien toimistot sijaitsevat Tays Keskussairaalassa kuulokeskuksessa ja foniatrian poliklinikalla. Alla näet tarkemmat sijainnit.

Alle 18-vuotiaat kuulovammaiset lapset

Toimisto:

Tays Keskussairaala, kuulokeskus

Finn-Medi 5, 3. kerros

Alle 16-vuotiaat kielihäiriöiset

Toimisto:

Tays Keskussairaala, foniatrian poliklinikka

Finn-Medi 6-7, 3. kerros

Yli 18 -vuotiaat huonokuuloiset ja kuuroutuneet

Toimisto:

Tays Keskussairaala, kuulokeskus

Finn-Medi 5, 3. kerros

Verkkoasioinnin ohjeet löydät: Asioi verkossa - OmaTays yhteydenottokanavasta.

Hoitokeskustelun käyttöä varten vaaditaan PIN-koodi.

Kuulokeskus, kuntoutusohjaaja: 7512

Foniatrian poliklinikka, kuntoutusohjaaja: 6564

Puhelinnumerot
0469226242 Alle 18-vuotiaat kuulovammaiset lapset
0505934292 Alle 16-vuotiaat kielihäiriöiset
0505766251 Yli 18 -vuotiaat huonokuuloiset ja kuuroutuneet

Voit olla yhteydessä lastentautien kuntoutusohjaajiin puhelimitse. Yhteydenottaja voi olla myös läheisesi, terveys- ja sosiaalitoimen tai kuntoutuksen parissa toimiva työntekijä. Lähetettä ei tarvita.

Kuntoutusohjaajien toimistot sijaitsevat Tays Keskussairaalan alueella. Näet tarkemmat sijainnit alla.

Neurologisesti sairaat tai vammaiset ja reumaa sairastavat lapset

Toimisto:

Tays Keskussairaala

Lastentautien vastuualue, A-rakennus, 1. kerros

Lasten kipupoliklinikan potilaat ja lastenneurologian potilaat, joilla on kehitysviivästymä tai -vammaisuus

Toimisto:

Tays Keskussairaala

Lastentautien vastuualue, A-rakennus, 1. kerros

Alle 18-vuotiaat syöpää ja sydänsairauksia sairastavat lapset

Toimisto:

Tays Keskussairaala

Lastentautien vastuualue, A-rakennus, 1. kerros

Alle 16-vuotiaat pitkäaikaissairaat lapset, joilla on diabetes, suolistosairaus, munuaistauti, hengityssairaus tai allergia

Toimisto:

Tays Keskussairaala

Lastentautien vastuualue, A-rakennus, 1. kerros

Alle 13-vuotiaat lastenpsykiatrian potilaat

Toimisto:

Tays Keskussairaala

Lastenpsykiatria, Q-rakennus, 1. kerros

Puhelinnumerot
0331165198 Neurologisesti sairaat tai vammaiset ja reumaa sairastavat lapset
044729988 Lastenkipupoliklinikan potilaat ja lastenneurologian potilaat, joilla on kehitysviivästymä- tai -vammaisuus
0331165541 Alle 18-vuotiaat syöpää ja sydänsairauksia sairastavat lapset
0505504492 Alle 16-vuotiaat pitkäaikaissairaat lapset, joilla on diabetes, suolistosairaus, munuaistauti, hengityssairaus tai allergia
0503124537 Alle 13-vuotiaat lastenpsykiatrian potilaat

Voit olla yhteydessä neuroalojen ja kuntoutuksen kuntoutusohjaajiin puhelimitse. Yhteydenottaja voi olla myös läheisesi, terveys- ja sosiaalitoimen tai kuntoutuksen parissa toimiva työntekijä. Lähetettä ei tarvita.

Kuntoutusohjaajien toimistot sijaitsevat Tays Keskussairaalassa sekä Tays Hatanpään sairaalassa. Alla näet tarkemmat sijainnit.

Asiakkaat, joilla on aivovamma, aivovammapoliklinikan yhteyshenkilö

Toimisto:

Aivovammapoliklinikka

Tays Keskussairaala, Finn-Medi 2, 3. kerros

Aikuiset, joilla on syöpä sekä fysiatrian poliklinikan asiakkaat

Toimisto:

Tays Keskussairaala, Finn-Medi 5, 5. kerros

Asiakkaat, joilla on selkäydinvamma, selkäydinvammapoliklinikan yhteyshenkilö

Toimisto:

Selkäydinvammapoliklinikka

Tays Hatanpään puistosairaala, K-siipi

Aikuiset, joilla on neurologinen sairaus, harvinainen neurologinen sairaus, kipupotilaat sekä työikäiset, joilla on muistisairaus

Toimisto:

Kuntoutusohjaus

Tays Keskussairaala, Finn-Medi 5, 5. kerros

Asiakkaat, joilla on reumatauti, allergia tai ihosairaus, epilepsiaa sairastavat aikuiset

Toimisto:

Reumakeskus ja kuntoutusohjaus

Tays Keskussairaala, Finn-Medi 1, 5. kerros

Asiakkaat, joilla on aivoverenkiertohäiriö; AVH-yhdyshenkilötoiminta

Toimisto:

Kuntoutusohjaus

Tays Hatanpään puistosairaala

Neurologinen kuntoutusyksikkö HNE2

Kuntoutustutkimuspoliklinikka, kuntoutustutkimus, työkyvyn tuki, TOIKE-palvelu

Toimisto:

Tays Keskussairaala, Finn-Medi 5, 5. kerros

Puhelinnumerot
0505596439 Asiakkaat, joilla on aivovamma, aivovammapoliklinikan yhteyshenkilö
0503055058 Aikuiset, joilla on syöpä sekä fysiatrian poliklinikan asiakkaat
0504644683 Asiakkaat, joilla on selkäydinvamma, selkäydinvammapoliklinikan yhteyshenkilö
0504423066 Aikuiset, joilla on neurologinen sairaus, harvinainen neurologinen sairaus, kipupotilaat sekä työikäiset, joilla on muistisairaus
0444722897 Aikuiset asiakkaat, joilla on epilepsia, reumasairaus, allergia tai ihosairaus
0444729464 Aikuiset aivoverenkiertohäiriöpotilaat, AVH-yhdyshenkilötoiminta
0444729988 Kuntoutustutkimuspoliklinikan nivelnuoret ja väsymystyöryhmän asiakkaat
0417302746 TOIKE-palvelu
0505918581 Kuntoutustutkimuspoliklinikka ja Nopean työkyvyn tuen palvelu

Voit olla yhteydessä Tays Silmäkeskuksen kuntoutusohjaajiin puhelimitse. Yhteydenottaja voi olla myös läheisesi, terveys- ja sosiaalitoimen tai kuntoutuksen parissa toimiva työntekijä. Lähetettä ei tarvita.

Tays Silmäkeskuksen näönkuntoutuksen kuntoutusohjaajien toimistot sijaitsevat Tays Hatanpään puistosairaalan K-siivessä.

Puhelinnumerot
0505936406 Aikuisten näkö- ja kuulonäkövammaisten kuntoutusohjaus ja apuvälinesovitukset, kaiken ikäisten liikkumistaidonohjaus
0503314878 Lasten kuntoutusohjaus, näönkäytön ja liikkumistaidon ohjaus sekä apuvälinesovitukset
0504369482 Aikuisten näkövammaisten kuntoutusohjaus ja apuvälinesovitukset, kaiken ikäisten liikkumistaidonohjaus
0505934321 Näkövammaisten koululaisten (3. luokasta alkaen) ja aikuisten kuntoutusohjaus sekä apuvälinesovitukset

Voit olla yhteydessä kuntoutusohjaajaan puhelimitse.

Puhelinnumerot
0503231932
0503231934

Kuntoutuspalvelujen keskitetty ajanvaraus Tampereella asuville.

Puhelinnumerot
033845288

Ma
klo 8–15
Ti
klo 8–15
Ke
klo 8–15
To
klo 8–15
Pe
klo 8–13

Voit olla yhteydessä Tays Sydänsairaalan kuntoutussuunnittelijoihin puhelimitse. Yhteydenottaja voi olla myös läheisesi, terveys- ja sosiaalitoimen tai kuntoutuksen parissa toimiva työntekijä. Lähetettä ei tarvita.

Kuntoutussuunnittelijoiden toimistot sijaitsevat Tays Sydänsairaalassa ( Elämänaukio 1, 1. krs).

Puhelinnumerot
0503460994 Aikuiset sydänpotilaat
0505689693 Aikuiset sydänpotilaat
0417313344 Aikuiset sydänpotilaat

Katso toimipisteet

Kun valitset paikkakunnan, saat tietää palvelupaikat.

Psykososiaalinen työryhmä, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki

Käyntiosoite:
Etelätie 2A D29, 35800 MÄNTTÄ

Psykososiaalisen kuntoutuksen avulla voit saada apua toimintakyvyn ylläpitämiseen, voimavarojen ja sosiaalisten taitojen lisäämiseen sekä arkielämässä selviytymiseen. Aikuisena mielenterveys- ja päihdekuntoutujana sinulla voi olla mahdollisuus päästä psykiatriseen päivätoimintaan arkisin. Tarvitset lähetteen sitä varten.

Tuloksia ei löytynyt.

Kuntoutusohjaus - vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilöt

2.0 Hiusviivaerotin


Kuntoutusohjaus - hoitopolku