Readspeaker

Perusopetuksen koulukuraattori

Perusopetuksen koulukuraattori

Perusopetuksen koulukuraattori

Perusopetuksen kuraattorilta saat apua perhe- ja kaverisuhteiden, käyttäytymisen, tunne-elämän ja koulunkäynnin haasteisiin.

Kuraattori tukee sinua myös elämän muutos- ja kriisitilanteissa sekä kiusaamiseen liittyvissä asioissa. Tavallisia tukikäyntien aiheita ovat esimerkiksi tunteiden hallinnan haasteet, poissaolot, pelot, ahdistuneisuus ja mielialan lasku.

Yhteistyötä tehdään sovitusti opetushenkilöstön ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Tarvittaessa kuraattori ohjaa sinut ja perheesi muiden tarjolla olevien palveluiden piiriin.

Kaikki esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kuraattorin palveluihin.

Kuraattorit ottavat vastaan ajanvarauksella. Kuraattorin vastaanotot ovat pääasiassa kouluilla koulupäivän aikana.

Pirha 2.0 PTV Kuntavalinta Widget

Hae paikkakunnan mukaan

Pirha 2.0 PTV Joustava Asiointikanava Widget

Soita

Kun valitset paikkakunnan, saat esiin etsimäsi puhelinnumerot.

Voit olla yhteydessä kuraattoriin puhelimitse.

Puhelinnumerot
0447865539 Kuraattori, Parkanon perusopetus ja lukio

Voit olla yhteydessä koulukuraattoriin puhelimitse.

Puhelinnumerot
0403353400 Koulukuraattori, Arvo Ylpön koulu, Sontulan koulu ja Kylmäkosken koulu

Voit olla yhteydessä koulukuraattoriin puhelimitse.

Puhelinnumerot
0503733164 Koulukuraattori, Hämeenkyrön yhteiskoulu ja Heinijärven koulu
0444860556 Koulukuraattori, Kirkonkylän koulu, Kyröskosken koulu ja Mahnalan Ympäristökoulu

Voit olla yhteydessä koulukuraattoriin puhelimitse.

Puhelinnumerot
0447871453

Voit olla puhelimitse yhteydessä kuraattoriin.

Puhelinnumerot
0401395253 Koulukuraattori, Kihniön yhtenäiskoulu

Voit olla kuraattoriin yhteydessä puhelimitse.

Puhelinnumerot
0401439342 Koulukuraattori

Voit olla puhelimitse yhteydessä koulukuraattoreihin. Tapaamisen voi varata oppilas itse, huoltaja, koulun työntekijä tai joku muu ammattilainen. Tapaamisaikoja voi varata puhelimitse.

Puhelinnumerot
0407065920 Koulukuraattori, Keskuskoulu ja Pohjoisseudun koulu
0403552912 Koulukurattori, Punkalaitumen yhteiskoulu

Voit olla yhteydessä koulukuraattoriin puhelimitse.

Puhelinnumerot
0400940881 Koulukuraattori, Kostianvirran yhtenäiskoulu
0447278395 Koulukuraattori, Aitoon koulu ja Kirkonkylän koulu

Voit olla yhteydessä koulukuraattoriin puhelimitse.

Puhelinnumerot
0447871453 Koulukuraattori

Voit olla puhelimitse yhteydessä koulukuraattoriin.

Puhelinnumerot
0503895292 Koulukuraattori

Voit olla yhteydessä koulukuraattoriin puhelimitse.

Puhelinnumerot
0447152486 Koulukuraattori

Voit olla puhelimitse yhteydessä koulukuraattoriin.

Puhelinnumerot
0403353400 Koulukuraattori, Arvo Ylpön koulu, Sontulan koulu ja Kylmäkosken koulu
0403353682 Koulukuraattori, Toijalan yhteiskoulu ja Akaan lukio
0403353567 Koulukuraattori, Nahkialan koulu, Pappilan koulu ja Viialan yhtenäiskoulun 0.-2. lk.
0403353046 Koulukuraattori, Viialan yhtenäiskoulun 3.-9. lk.
0403354277 Koulukuraattori, Aseman koulu, Urjalan yhtenäiskoulu ja Väinö Linnan lukio

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tukee oppilaiden hyvinvointia, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita.

Oppilas itse, huoltaja, opettaja tai muu yhteistyötaho voi ottaa yhteyttä koulukuraattoriin puhelimitse.

Puhelinnumerot
0503722855 Vastaava kuraattori, Naistenmatkan koulu 0-3lk, Kurikankulman koulu. Opiskeluhuollon tiimivastaava
0403531831 Koulukuraattori, Naistenmatkan koulu 4.-6.lk, Tredu Pirkkalan toimipiste
0401593376 Koulukuraattori, Nuolialan koulu 7-9lk, Hyrsingin koulutalo, Kirkonkylän koulu ja Soljan lastentalo 0-2lk
0401335751 Vastaava kuraattori, Nuolialan koulu 0-6 lk ja Toivion koulu
0505400738 Vastaava kuraattori, Suupanniityn koulu, Pirkkalan yhteislukio

Voit olla yhteydessä koulukuraattoriin puhelimitse.

Puhelinnumerot
0503956676 Koulukuraattori/ Kirkkoharjun koulu, Sariolan yhtenäiskoulu
0406139961 Koulukuraattori/ Suoraman koulu, Tursolan korttelikoulu
0444813117 Koulukuraattori/ Pikkolan koulu
0444813118 Koulukuraattori/ Havisevan koulutalo, Huutijärven koulu
0405596440 Koulukuraattori/ Liuksialan koulu
0503738643 Koulukuraattori/ Pitkäjärven koulu
0503956676 Koulukuraattori / Kuhmalahden koulu
0444813118 Koulukuraattori / Ruutanan koulu
0405596440 Koulukuraattori / Vatialan koulu (1. – 4. lk)
0503738643 Koulukuraattori / Vatialan koulu (5.-6. lk)

Lempäälän koulukuraattoreiden yhteystiedot.

Puhelinnumerot
0401337912 Koulukuraattori / Koulut: Lempoinen, Kelho & Mattila
0417305955 Koulukuraattori / Koulut: Moisio & Säijä
0503839336 Koulukuraattori, Hakkarin koulu
0405303837 Koulukuraattori / Koulut: Kanava, Lastunen & Nurmi
0405305438 Koulukuraattori/ Kulju & Kuokkala
0503839709 Koulukuraattori, Sääksjärven koulu
0401593096 Koulukuraattori / Virta-kampus

Voit olla yhteydessä koulukuraattoriin puhelimitse.

Puhelinnumerot
0503956287 Koulukuraattori/ Alhoniityn koulu, Myllyhaan koulu, Rajasalmen koulu
0408443911 Koulukuraattori/ Emäkosken koulu, Taivalkunnan koulu
0406159200 Koulukuraattori/ Harjuniityn koulu (1.-6.lk), Linnavuoren koulu, Siuron koulu
0407799034 Koulukuraattori/ Harjuniityn koulu (7.-9.lk), lukio 1.-2.lk
0444860915 Koulukuraattori/ Kankaantaan koulu, Nokian koulu
0405303034 Koulukuraattori/ Koskenmäki-Tervasuon koulu, Tottijärven koulu, Viholan koulu
0401334113 Koulukuraattori/ Nokianvirran koulu, Vahalahden koulu

Oriveden koulukuraattorien yhteystiedot.

Puhelinnumerot
0505726942 Koulukuraattori, Eräjärven koulu, Kultavuoren koulu, Rovastinkankaan koulu)
0401339232 Koulukuraattori, Yhteiskoulu, Lukio ja Oriveden Tredu

Kuraattoripalvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Yhteyden koulukuraattoriin saa Wilman kautta tai puhelimitse.

Puhelinnumerot
0503007132 Koulukuraattori, Sylvää, Marttila, Tyrväänkylä ja Stormi
0407128259 Vastaava koulukuraattori, Mouhijärven yhteiskoulu, Häijää, Karkku, Suodenniemi ja Varelius, Ojansuun esiopetus
0406824317 Koulukuraattori, Äetsä, Kiikka, Pehula, Toukola ja Muistola

Kuraattori on sosiaalityön asiantuntija. Häneltä saa apua, kun lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu koulunkäyntiin vaikuttavia muutoksia.

Kuraattorin työskentely painottuu ohjaukseen ja neuvontaan. Yhteyttä kuraattoriin voi ottaa oppilas itse, huoltaja tai koulun työntekijä. Tapaamiset kuraattorin kanssa ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia.

Voit olla puhelimitse yhteydessä kuraattoriin.

Puhelinnumerot
0403356427 Kuraattori, perusopetus Roukon yhtenäiskoulu luokat 0-4 sekä Kärjenniemen koulu
0403356208 Kuraattori, perusopetus: Roukon yhtenäiskoulu luokat 5-9
0403356289 Kuraattori, perusopetus: Sorrilan yhtenäiskoulu Luova, Tietola, Sassi ja Leppälä
0403356396 Kuraattori, perusopetus: Sorrilan yhtenäiskoulu Naakka luokat 7 ja 9, Sääksmäen koulu
0403357092 Kuraattori, perusopetus: Sorrilan yhtenäiskoulu Naakka luokka 8

Ylöjärven koulukuraattorien puhelinyhteystiedot koulukohtaisesti.

Puhelinnumerot
0503132478 Koulukuraattori, Vuorentaustan koulun 1-6. luokat ja esiopetus
0417309373 Koulukuraattori, Vuorentaustan koulun 7-9. lk:t ja nivelluokka
0401334520 Koulukuraattori, Kauraslammen koulun 1-6. lk:t sekä Veittijärven, Asuntilan ja Tähkätaskun päiväkotien esiopetus
0417300526 Koulukuraattori, Kauraslammen koulu: 7.-9. luokat ja yläkoulun pienluokat ja -ryhmät sekä Jopo-luokka
0503904775 Koulukuraattori, Soppeenmäen koulu, Kyläsepän päiväkoti esiopetus, Soppeenmäen esiopetus, Rinteen päiväkoti esiopetus, Touhula Ylöjärvi esiopetus
0404870264 Koulukuraattori, Siivikkalan koulu ja Siivikkalan päiväkodin esiopetus
0505354284 Koulukuraattori, Metsäkylän Yhtenäiskoulu, Metsäkylän ja Kangasniemen päiväkotien sekä Touhulan Satuvekaran esiopetus
0405171006 Koulukuraattori, Mutalan koulu ja esiopetus sekä Siltatien koulu ja esiopetus
0404870264 Koulukuraattori, Kurun Yhtenäiskoulu ja päiväkodin esiopetus
0503132478 Koulukuraattori, Takamaan koulu ja päiväkodin esiopetus
0417309373 Koulukuraattori, Viljakkalan Yhtenäiskoulu, Viljakkalan päiväkodin esiopetus
0401334521 Koulukuraattori, Vahannan koulu ja esiopetus

Voit olla puhelimitse yhteydessä kuraattoriin.

Puhelinnumerot
0447865539 Kuraattori, (7-9lk ja lukio), Sasky ammattikoulu Iisakin Parkanon toimipiste

Voit olla yhteydessä kuraattoreihin puhelimitse.

Puhelinnumerot
0447288528 Koulukuraattori/ alakoulut
0444288206 Koulukuraattori/ Koskelan yläkoulu, Vilppulan yhteiskoulu, Mäntän lukio
0447288207 Vastaava kuraattori/ MSKK (Sasky)

Koulukuraattorien puhelinyhteystiedot koulukohtaisesti.

Puhelinnumerot
0405740968 Koulukuraattori, Annalan koulu
0408064339 Koulukuraattori, Atalan koulu
0401840037 Koulukuraattori, Ahvenisjärven koulu 0-4lk, Kaukajärven koulu 0.-2lk, Vehmainen
0405071557 Koulukuraattori, Ahvenisjärven koulu 5-9.lk ja Hallila
0407629122 Koulukuraattori, Juhannuskylän koulu (0.-3. luokat), Tammelan koulu
0504648476 Koulukuraattori, Juhannuskylän koulu (4.-6. luokat, yläkoulu)
0417305702 Koulukuraattori, Etelä-Hervannan koulu 0.-4lk ja Kanjonin koulu
0503076098 Koulukuraattori, Etelä-Hervannan koulu 5.-9.lk ja Pelipuiston koulu
0505428397 Koulukuraattori, Hatanpään koulu (Talvitie esiopetus ja 1.2 luokat)
0404819960 Koulukuraattori, Hatanpään koulu (Haapakuja esiopetus ja 1.-4 luokat)
0505428397 Koulukuraattori, Hatanpään koulu (Haapakuja 5.-6.lk, Talvitie, Koivistontie)
0408289294 Koulukuraattori, Kaarilan koulu
0505428419 Koulukuraattori, Kaukajärven koulu 3-9.lk
0505428419 Koulukuraattori, Kaukajärven koulu
0403534061 Koulukuraattori, Kissanmaan koulu, Sairaalankatu, Pellervo, Varsapuisto
0404819960 Koulukuraattori, Koiviston koulu
0505620932 Koulukuraattori, Kämmenniemen koulu
0417308901 Koulukuraattori, Lamminpään koulu 4-6. luokat
0417300549 Koulukuraattori, Leinolan koulu
0417308901 Koulukuraattori, Lentävänniemen koulu
0417305684 Koulukuraattori, Lielahden koulu
0405712428 Koulukuraattori, Linnainmaan koulu
0408064339 Koulukuraattori, Messukylän koulu
0403539973 Koulukuraattori, Olkahisen koulu - Olkahisen koulutalo
0505620932 Koulukuraattori, Olkahisen koulu - Sorilan koulutalo
0504648475 Koulukuraattori, Peltolammin koulu, Vuores ja Isokuusi
0405269503 Koulukuraattori, Pispalan koulu
0417305578 Koulukuraattori, Raholan koulu: Raholan ja Harjun koulutalot
0503791935 Koulukuraattori, Sammon koulu (Teiskontie), Koivikkopuiston koulu
0417308282 Koulukuraattori, Takahuhti 0.-4.lk ja Irjala
0417308282 Koulukuraattori, Takahuhdin koulu 0.-5. luokat, Irjalan toimipiste
0504667852 Koulukuraattori, Takahuhdin koulu 6.-9.lk
0407629122 Koulukuraattori, Tammelan koulu
0401877571 Koulukuraattori, Tampereen kansainvälinen koulu 0-6. luokat
0408016814 Koulukuraattori, Tampereen kansainvälinen koulu (7.-9. luokat)
0417300549 Koulukuraattori, Tampereen kristillinen koulu
0505317201 Koulukuraattori, Tampereen ruotsinkielinen yhteiskoulu
0403539973 Koulukuraattori, Tampereen steinerkoulu
0505099046 Koulukuraattori, Tampereen yliopiston normaalikoulu (Norssi)
0417303713 Koulukuraattori, Tesoman koulutalo (1.-5. lk., montessorit, esikoululaiset)
0407021466 Koulukuraattori, Tesoman koulutalo (6.-9. luokat ja valmistavat luokat),
0417305578 Koulukuraattori, Tesoman koulu - Kalkun ja Kalkunvuoren koulutalot
0504648475 Koulukuraattori, Vuoreksen koulu (esiopetus, 1.luokat Vuoreksen koulutalo, 1.-2.luokat Isokuusen yksikkö)
0405269503 Koulukuraattori, Wivi Lönnin koulu, (0.-4. luokat), Pispalan koulu
0405269638 Koulukuraattori, Wivi Lönnin koulu, (5.-9. luokat)
0408064338 Koulukuraattori, Vuoreksen koulu , (2.-9.-luokat)

Voit olla kuraattoriin yhteydessä puhelimitse.

Puhelinnumerot
0447301298 Kuraattori

Katso toimipisteet

Kun valitset paikkakunnan, saat tietää palvelupaikat.

Ahvenisjärven koulu - Hallilan koulutalo

Käyntiosoite:
Havumetsänkatu 1, 33820 TAMPERE
Postiosoite:
Havumetsänkatu 1, 33820 TAMPERE

Ahvenisjärven koulu

Puhelinnumerot

0505994307

Vahtimestari Kovaljeff Pekka

0408324339

Koulusihteeri Hietaniemi Minna-Maija

0444863379

Apulaisrehtori Nikupeteri Taru

pekka.kovaljeff@tampere.fi
minna-maija.hietaniemi@tampere.fi
taru.nikupeteri@tampere.fi

Ma
klo 8–15
Ti
klo 8–15
Ke
klo 8–15
To
klo 8–15
Pe
klo 8–15

Ahvenisjärven koulu - Kanjonin koulutalo

Käyntiosoite:
Ruovedenkatu 7, 33720 TAMPERE
Postiosoite:
Ruovedenkatu 7, 33720 TAMPERE

Kanjonin koulu

Puhelinnumerot

0505994307

Vahtimestari Kovaljeff Pekka

0408324339

Koulusihteeri Hietaniemi Minna-Maija

0444863379

Apulaisrehtori Nikupeteri Taru

pekka.kovaljeff@tampere.fi
minna-maija.hietaniemi@tampere.fi
taru.nikupeteri@tampere.fi

Ma
klo 7.30–16
Ti
klo 7.30–16
Ke
klo 7.30–16
To
klo 7.30–16
Pe
klo 7.30–16

Ahvenisjärven koulu - Konetalo

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 6, 33720 TAMPERE
Postiosoite:
Korkeakoulunkatu 6, 33720 TAMPERE

Ahvenisjärven koulu

Puhelinnumerot

0505246536

Vahtimestari Innanen Jussi

0401685510

Koulusihteeri Sirkiä Katri

0407663172

Rehtori Nybacka Ilpo

jussi.innanen@tampere.fi
katri.sirkia@tampere.fi
ilpo.nybacka@tampere.fi

Ma
klo 7.30–16
Ti
klo 7.30–16
Ke
klo 7.30–16
To
klo 7.30–16
Pe
klo 7.30–16

Annalan koulu - Annalan koulutalo

Käyntiosoite:
Juvankatu 53, 33710 TAMPERE
Postiosoite:
Juvankatu 53, 33710 TAMPERE

Annalan koulu

Puhelinnumerot

0417308967

rehtori

nina.kaarlenkaski@tampere.fi

Ma
klo 8–15
Ti
klo 8–15
Ke
klo 8–15
To
klo 8–15
Pe
klo 8–15

Annalan koulu - Karosen koulutalo

Käyntiosoite:
Juvankatu 71, 33710 TAMPERE
Postiosoite:
Juvankatu 71, 33710 TAMPERE

Annalan koulu - Karosen koulutalo

Puhelinnumerot

0417305762

apulaisrehtori

emmi.karjanlahti@tampere.fi

Ma
klo 7–17
Ti
klo 7–17
Ke
klo 7–17
To
klo 7–17
Pe
klo 7–17

Annalan koulu - Metsäniityn koulutalo

Käyntiosoite:
Ruskontie 2, 33710 TAMPERE
Postiosoite:
Ruskontie 2, 33710 TAMPERE

Annalan koulu - Metsäniityn koulutalo

Puhelinnumerot

0417305762

apulaisrehtori

emmi.karjanlahti@tampere.fi

Ma
klo 7–17
Ti
klo 7–17
Ke
klo 7–17
To
klo 7–17
Pe
klo 7–17

Atalan koulu

Käyntiosoite:
Pulkkakatu 3, 33580 TAMPERE
Postiosoite:
Pulkkakatu 3, 33580 TAMPERE

Atalan koulu

Puhelinnumerot

0403539207

Rehtori Tero Kuusisto

0503088520

Vahtimestari Juha Tapanimäki

tero.m.kuusisto@tampere.fi

Ma
klo 8–16
Ti
klo 8–16
Ke
klo 8–16
To
klo 8–16
Pe
klo 8–16

Emäkosken koulu

Käyntiosoite:
Ruskeepäänkatu 30, 37120 NOKIA

Eräjärven koulu

Käyntiosoite:
Eräjärventie 1652, 35220 ERÄJÄRVI
Puhelinnumerot

0407268487

vs. rehtori

erajarven.koulu@orivesi.fi

Etelä-Hervannan koulu

Käyntiosoite:
Mekaniikanpolku 9, 33720 TAMPERE

Etelä-Hervannan koulu

Puhelinnumerot

0504648462

rehtori

matti.annala@tampere.fi

Ma
klo 7–17
Ti
klo 7–17
Ke
klo 7–17
To
klo 7–17
Pe
klo 7–17

Hakkarin koulu

Käyntiosoite:
Ahertajantie 2, 37550 LEMPÄÄLÄ

Hakkarin koulu

Harjuniityn koulu

Käyntiosoite:
Lautamiehenkatu 1, 37140 NOKIA
Puhelinnumerot

0408309017

rehtori

0401334742

kanslia

Hatanpään koulu - Haapakujan koulutalo

Käyntiosoite:
Haapakuja 2, 33900 TAMPERE
Postiosoite:
Haapakuja 2, 33900 TAMPERE

Hatanpään koulu - Haapakujan koulutalo

Puhelinnumerot

mikko.hepo-oja@tampere.fi

Ma
klo 8–17
Ti
klo 8–17
Ke
klo 8–17
To
klo 8–17
Pe
klo 8–17

Hatanpään koulu - Koivistontien koulutalo

Käyntiosoite:
Koivistontie 31, 33820 TAMPERE
Postiosoite:
Koivistontie 31, 33820 TAMPERE

Hatanpään koulu - Koivistontien koulutalo

Puhelinnumerot

0400764165

Mari Palviainen Rehtori

mari.palviainen@tampere.fi

Ma
klo 8–15.30
Ti
klo 8–15.30
Ke
klo 8–15.30
To
klo 8–15.30
Pe
klo 8–15.30

Hatanpään koulu - Talvitien yksikkö

Käyntiosoite:
Talvitie 24, 33900 TAMPERE
Postiosoite:
Talvitie 24, 33900 TAMPERE

Hatanpään koulu - Talvitien yksikkö

Puhelinnumerot

0408007474

Apulaisrehtori

mikko.hepo-oja@tampere.fi

Ma
klo 8–17
Ti
klo 8–17
Ke
klo 8–17
To
klo 8–17
Pe
klo 8–17

Havisevan koulutalo

Käyntiosoite:
Yli-Nikkiläntie 49, 36120 SUINULA

Havisevan koulutalon nettisivut

Puhelinnumerot

0401336729

Kanslia

etunimi.sukunimi@kangasala.fi

Huutijärven koulu

Käyntiosoite:
Jokioistentie 7, 36270 KANGASALA

Huutijärven koulun nettisivut

Puhelinnumerot

0444860429

Kanslia

etunimi.sukunimi@kangasala.fi

Hyrsingin koulutalo

Käyntiosoite:
Sorkkalantie 368, 33980 PIRKKALA

Kirkonkylän koulu ja Hyrsingin koulutalo

Puhelinnumerot

0404861927

Rehtori

0505625729

Vastuuohjaaja

0444861936

Palvelusihteeri

Häijään koulu

Käyntiosoite:
Kyläraitti 63, 38420 SASTAMALA
Postiosoite:
Kyläraitti 63, 38420 SASTAMALA

Häijään koulu

Puhelinnumerot

Juhannuskylän koulu - Johanneksen koulutalo

Käyntiosoite:
Postikatu 2, 33100 TAMPERE
Postiosoite:
Postikatu 2, 33100 TAMPERE

Juhannuskylän koulu - Johanneksen koulutalo

Puhelinnumerot

0405595211

rehtori Marja Hämäläinen

marja.hamalainen@tampere.fi

Ma
klo 8–16
Ti
klo 8–16
Ke
klo 8–16
To
klo 8–16
Pe
klo 8–16

Juhannuskylän koulu - Tammerkosken koulutalo

Käyntiosoite:
Rautatienkatu 3-5, 33100 TAMPERE
Postiosoite:
Rautatienkatu 3-5, 33100 TAMPERE

Juhannuskylän koulu - Tammerkosken koulutalo

Puhelinnumerot

0405595211

rehtori Marja Hämäläinen

marja.hamalainen@tampere.fi

Ma
klo 8–16
Ti
klo 8–16
Ke
klo 8–16
To
klo 8–16
Pe
klo 8–16

Kaarilan koulu - Hyhkyn koulutalo

Käyntiosoite:
Mallastehtaankatu 14, 33270 TAMPERE
Postiosoite:
Mallastehtaankatu 14, 33270 TAMPERE

Kaarilan koulu - Hyhkyn koulutalo

Puhelinnumerot

jari.ikola@tampere.fi

Ma
klo 8–15
Ti
klo 8–15
Ke
klo 8–15
To
klo 8–15
Pe
klo 8–15

Kaarilan koulu - Kaarilan koulutalo

Käyntiosoite:
Vallerinkatu 11, 33270 TAMPERE
Postiosoite:
Vallerinkatu 11, 33270 TAMPERE

Kaarilan koulu

Puhelinnumerot

jari.ikola@tampere.fi

Ma
klo 8–17
Ti
klo 8–17
Ke
klo 8–17
To
klo 8–17
Pe
klo 8–17

Kankaantaan koulu

Käyntiosoite:
Ilkantie 6, 37100 NOKIA
Puhelinnumerot

0503958946

kanslia

0401334776

rehtori

Karkun koulu

Käyntiosoite:
Riippiläntie 101, 38100 SASTAMALA
Postiosoite:
Riippiläntie 101, 38100 SASTAMALA

Karkun koulu

Puhelinnumerot

Kaukajärven koulu

Käyntiosoite:
Juvankatu 13, 33710 TAMPERE
Postiosoite:
Juvankatu 13, 33710 TAMPERE

Kaukajärven koulu

Puhelinnumerot