Murupolku

Readspeaker

Sosiaalihuollon maksut

Sosiaalihuollon maksut

Sosiaalihuollon maksut

Lastensuojelu

Lastensuojelulaissa tarkoitettu lasten ja nuorten huolto on maksutonta lukuun ottamatta laitoshuoltoa. Sen sijaan maksua voidaan periä lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista. Maksussa huomioidaan asianomaisten toimeentulon edellytykset ja huollolliset näkökohdat.

Lapsen tai nuoren tuloista perittävä maksu enintään 1 860,20 euroa kuukaudessa.

Vammaispalvelut

Lyhytaikainen hoito tai asumispalvelu sisältää ateriat, ylläpidon ja asumisen. Asumiseen liittyvästä palvelusta ei peritä maksua. Ateriamaksun tiedot löydät asumispalvelujen kohdalta.

Pitkäaikainen yhteisöllinen asuminen (palveluasuminen) ja ympärivuorokautinen palveluasuminen: 40 euroa kuukaudessa

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on aikuisten Nyssen kertalipun hinta.

  • Vyöhyke 2: 2,70 €
  • Vyöhyke 3: 4,50 €
  • Vyöhyke 4: 6,30 €
  • Vyöhyke 5: 8,10 €
  • Vyöhyke 6: 9,90 €

Nysse vyöhykealueen ulkopuolella asiakasmaksut perustuvat kilometrivyöhykkeisiin. Asiakasmaksut alkavat joukkoliikenteen kertalipun hintaa vastaavasta maksusta ja nousevat kilometrimäärän kasvaessa.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Matkoista peritään asiakasmaksu vammaispalvelujen kuljetusmaksun mukaisesti.

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuen lakisääteistä vapaasta perittävä maksu: 11,60 euroa per vrk.