Murupolku

Readspeaker

Lääkärintodistusten hinnat

Lääkärintodistusten hinnat

Lääkärintodistusten hinnat

Erikoissairaanhoidosta annetut todistukset korkeintaan 51,50 euroa/todistus

Perusterveydenhuollosta annetut, hoitoon liittymättömät todistukset 51,50 euroa/todistus 

Ajokorttitodistus 61,80 euroa/todistus 

Lisäksi peritään poliklinikkamaksu tai käyntimaksu. 

Perusterveydenhuollossa ei peritä maksua hoitoon liittyvistä todistuksista tai lausunnoista eikä nuorison terveystodistuksesta. Valmiiksi laadituista todistuksista peritään asiakkaalta maksu, vaikka hän peruisi todistuspyynnön myöhemmin. Maksut peritään myös alle 18-vuotiailta, eivätkä ne kerrytä maksukattoa. 

Perusterveydenhuollossa maksuttomia todistuksia ovat: 

 • erityiskorvattavia lääkkeitä, sv-päivärahaa, kuntoutusta tai psykoterapiaa varten annettu B-lausunto. Kuntoutusrahaa varten laaditut todistukset ovat maksullisia. 
 • A-todistus (esimerkiksi todistus työnantajalta haettavaa sairauslomaa varten, todistus työnantajaa varten lapsen sairaudesta tilapäistä hoitovapaata varten). Maksuton myös erikoissairaanhoidosta annettuna. 
 • todistus lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten 
 • lähete sairaalaan
 • MT1 lausunto
 • todistus tartuntataudista 
 • joukkorokotustodistus 
 • neuvola- ja kouluterveydenhuollon todistukset (esimerkiksi jälkitarkastustodistus äitiyspäivärahaa varten) 
 • todistus potilaan kuljetuksesta = matkatodistus 
 • kutsuntatarkastustodistus = lääkärinlausunto puolustusvoimia varten 
 • uusintatarkastuslausunto palveluskelpoisuudesta, mikäli puolustusvoimat on määrännyt/lähettänyt asiakkaan palveluskelpoisuustutkimukseen
 • kuolintodistus 
 • matkatodistus/koulukyytilausunto sairauden perusteella 
 • todistus koululiikuntaa/kouluruokailua varten 
 • todistus isyysveritutkimuksen suorittamisesta 
 • todistus invalidipysäköintitunnusta varten 
 • todistus toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten 
 • todistus sairaanhoidon vuoksi tarpeellisen lääkinnällisen toimenpiteen suorittamista varten (esimerkiksi raskauden keskeyttäminen ja steriloiminen) 
 • ELY:lle/työvoimaviranomaiselle viranomaisen pyynnöstä annettava todistus työttömän terveystarkastuksesta 
 • viranomaisen pyytämä lääkärinlausunto (esimerkiksi holhous- tai lastensuojeluasioissa)