Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Hoitotieteellisen tutkimuksen periaatteet

Hoitotieteellisen tutkimuksen periaatteet

Hoitotieteellisen tutkimustoiminnan periaatteet

  • Tutkimusta toteutetaan hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla ja sen periaatteita noudattaen.
  • Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla kehitetään potilaiden/asiakkaiden ja heidän läheistensä hyvää hoitoa.
  • Tutkimuksen tekemisessä kannustetaan yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteisiin tutkimushankkeisiin.
  • Tutkimusta tehdään monenlaisin menetelmin ja monitieteisessä yhteistyössä.
  • Hoitotyön johtajat tekevät itse tutkimustyötä ja kannustavat vastuualueillaan hoitotieteellisen tutkimuksen tekemiseen sekä mahdollistavat tutkimustyön toteuttamisen käytännössä.
  • Henkilöstön tutkimuksellisia valmiuksia kehitetään koulutuksella yhteistyössä yliopiston kanssa.