Murupolku

Readspeaker

Hoito- ja palveluketjut

Hoito- ja palveluketjut

Hoito- ja palveluketjut

Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen, järjestöjen ja yksityissektorin palveluiden tulee olla potilaalle kokonaisuus ilman toiminnallisia rajoja. Hoito- ja palveluketjut ovat paikallisiin oloihin sovellettuja, hoitosuosituksiin perustuvia kannanottoja hoitopäätösten tueksi ja työnjaon selkeyttämiseksi. Integraation vastuualueen Jatkuvan kehittämisen vastuuyksikkö koordinoi Pirkanmaan hyvinvointialueen hoito- ja palveluketjuja.

Tavoitteena on turvata asiakasnäkökulmasta potilaan hoidon tarkoituksenmukaisuus ja sujuvuus yli organisaatiorajojen sekä eri ammattiryhmien kesken. Päämääränä on myös yhtenäistää hoitokäytäntöjä sekä selkiyttää tutkimusten ja hoidon porrastusta. Hoito- ja palveluketjut ovat johtamisen ja kehittämisen työvälineitä. Työssä oleellista on käytäntöjen juurruttaminen arkityöhön kaikille toiminnan tasoille esim. toimipaikkakoulutusten avulla.

Hoito- palveluketjuja tekevät eri organisaatioiden ja tahojen osaajat tiiviissä ja moniammatillisessa yhteistyössä. Ne pohjautuvat näyttöön perustuvaan lääketieteeseen ja Käypä hoito -suosituksiin.

Käypä hoidon verkkosivut

Hoito- ja palveluketjut sisältävät myös hoidon järjestelyjä sekä omahoidon tukikeinoja kuvaavat asiakkuuspolut, jotka määräytyvät potilaan arjessa pärjäämisen ja sairauden vaikeuden mukaan. Asiakkuuden määrittelyssä käytetään Omasuuntimaa. Useissa hoito- ja palveluketjuissa on huomioitu myös elintapaohjaus.

Hoitoketjuhakemisto

Hoitoketjuhakemisto

Hakemistosta löytyvät Pirkanmaan hoito- ja palveluketjut erikoisaloittain. Ne on julkaistu ja linkitetty Duodecimin Terveysporttiin ja siellä oleviin tietokantoihin. Osa ketjujen linkeistä toimii vain, mikäli lukijalla tai hänen taustaorganisaatiollaan on käyttöoikeus Terveysporttiin.

Geriatria

Ihotaudit

Kehitysvammahuolto

Keuhkosairaudet

Kirurgia

Korvataudit

Lastentaudit

Naistentaudit ja synnytykset

Neurologia

Psykiatria

Silmäsairaudet

Sisätaudit

Syöpätaudit

Yleislääketiede

Yhteyshenkilö

Asiantuntijalääkäri
Mika Palvanen

Hoito- ja palveluketjut - muualla verkossa

Muualla verkossa

Hoito- ja palveluketjujen aamukahvitilaisuudet - nosto

Hoito- ja palveluketjujen aamukahvitilaisuudet

Kaikille sote-ammattilaisille tarkoitetut hoitoketjujen virtuaaliset aamukahvitilaisuudet jatkuvat jälleen syksyllä 2023. Kahvihetki pidetään tuttuun tapaan Teamsissa joka toinen keskiviikkoaamu 30. elokuuta alkaen kello 8-8.30.

Tervetuloa mukaan!