Murupolku

Readspeaker

Kirurgian koulutuskeskus

Kirurgian koulutuskeskus

Kirurgian koulutuskeskus

Kirurgian koulutuskeskus tarjoaa lääkäreille ja hoitajille mahdollisuuden opetella potilasturvallisuuden kannalta kriittisiä taitoja lähes aidossa tilanteessa. Koulutuskeskus on Pohjoismaiden ensimmäinen leikkaussaliympäristöä simuloiva opetuksen huippuyksikkö, jossa kirurgian tekniikoita opetellaan tekemällä toimenpiteitä vainajille ruumiinavausten yhteydessä. 

Kirurgian koulutuskeskuksen video

Koulutuskeskuksessa opetellaan sellaisia taitoja, joita asiantuntija-arvioiden mukaan ona tarpeen harjoitella vainajalla ruumiinavauksen yhteydessä ennen elävän potilaan hoitamista. Toimenpideopetus helpottaa myös anatomian hahmottamista ja mahdollistaa luonnonmukaisen kudoskäsittelyn tuntuman, joka vastaa leikkaustilannetta mahdollisimman hyvin. 

Opetustilanne järjestetään aina ruumiinavauksen jälkeen ja siihen on ennalta hankittu lupa. Vainajan elinaikaista käsitystä ja kantaa opetuskäyttöön selvitetään mahdollisuuksien mukaan potilasasiakirjoista ja lisäksi omaisilta tiedustellaan vainajan elinaikaista tahtoa ja vakaumusta. 

Koulutettavat allekirjoittavat vaitiolositoumuksen ja sitoutuvat noudattamaan ammattimaisesti hyviä toimintatapoja koulutuskeskuksessa. Kursseja järjestetään lääketieteen erikoisalojen, kuten ortopedian ja traumatologian, käsi- ja plastiikkakirurgian sekä neurokirurgian tarpeisiin. 

Toiminta

Kirurgian koulutuskeskus toimii Pirkanmaan hyvinvointialueen osaamisen kehittämisyksikön alaisuudessa. Koulutuskeskuksen lääketieteellisestä ja eettisestä toiminnasta vastaa vastuulääkäri, joka on koulutukseltaan erikoislääkäri. Käytännön toiminnasta vastaa koordinaattori ja lisäksi keskuksessa työskentelee yksi preparaattori. 

Koulutuskeskuksen toiminnan ja palvelutuotannon, yhteistyömuotojen ja toiminnan tuottavuuden ohjaamiseksi ja seuraamiseksi on perustettu seurantaryhmä, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. 

Koulutuskeskuksen toimintaa valvoo Fimea. Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta Etene on suhtautunut koulutuskeskuksen perustamiseen myönteisesti. 

Yhteistyökumppanit

Koulutuskeskuksen yhteistyökumppaneita ovat sairaanhoitopiirin omat klinikat ja muut terveydenhuollon toimijat, Tampereen yliopisto ja muut paikalliset oppilaitokset, muiden sairaaloiden klinikat, erikoislääkäriyhdistykset sekä lääketieteellisiä implantteja, instrumentteja tai laitteita valmistavat ja maahantuovat yritykset. 

Yhteystiedot

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi

Vastuuhenkilöt

Asiantuntijalääkäri
Reita Nyberg
Puh. 050 384 7500

Koulutuskoordinaattori
Matleena Lehtonen
Puh. 050 362 89774

Koulutuskoordinaattori
Heidi Viillos
Puh. 050 406 9171