Murupolku

Readspeaker

Neurokirjo-kysely

Neurokirjon lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia tukevat palvelut -kysely on päättynyt

Neurokirjo-kysely

Vanhemmilla ja nuorilla on kokemuksia, etteivät palvelut tue neurokirjon lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia riittävästi.

Pirkanmaan hyvinvointialueella haluamme pysähtyä yhdessä lasten, nuorten ja perheiden sekä laajasti eri palveluiden ammattilaisten kanssa pohtimaan, mistä näissä kokemuksissa on pohjimmiltaan kyse. Pyrimme kehittämään kyselyyn saatujen vastausten perusteella toimivampia ratkaisuja Pirkanmaan lapsille, nuorille ja perheille.

Vastaaminen on ollut vapaaehtoista ja vastaukset ovat anonyymeja, eli vastaajan henkilötiedot eivät näy tai ole selvitettävissä. Vastauksia hyödynnetään perhekeskuskehittämisessä ja kyselyn tuloksista kerromme lisää lähiaikoina.

Nepsy on lyhenne neuropsykiatrisista haasteista, jotka johtuvat aivotoiminnan rakenteellisesta ja toiminnallisesta poikkeavuudesta, esimerkiksi ADHD ja ADD, Aspergerin oireyhtymä ja muut autismikirjon häiriöt, kehityksellinen kielihäiriö sekä Touretten oireyhtymä. Neuropsykiatrisista haasteista ja oireista käytetään myös termejä neuroepätyypillisyys ja neurokirjo.

Lisätietoja

Perhekeskuskehittämisen suunnittelija Eveliina Heinonen, eveliina.heinonen@pirha.fi